Hvordan er det mulig i 2017?

Mens junidagene mine har løpt av gårde i vanlig tralt, og jeg har drømt om et uberørt Harbaksfjell også om ett år, har Arvid Jåma og Leif Arne Jåma sittet i en rettsal i Trondheim, hvor de kjemper mot giganten Fosen Vind.

De kjemper for sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt sine rettigheter. For sine etterkommeres rettigheter. For sine mangehundrige år med rettighter! For sin kultur.

Til syvende og sist for sine menneskerettigheter.

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind23

Hvordan er det mulig, i år 2017, at vi i Norge nok en gang overkjører samene, vårt eget urfolk? Urfolket som Erna Solberg sto og sa unnskyld til i Trondheim for usle fire måneder siden!

– Fornorskingspolitikken er en svart del av historien, og den bidro til å gjøre mye i samisk kultur skambelagt og det har vært viktig å rette opp disse feilene. Det er et sårbart språk og kultur, og vi har alle et felles mål om å styrke det, sa statsministeren, blant annet.

Vel, vi styrker ikke det sørsamiske språket eller kulturen ved å utradere livsgrunnlaget for en tredjedel av samene på Fosen!

Storheiaparken vil legge beslag på omlag en tredjedel av vinterbeitet for reinen til Åarjel Fovsen Sïjte. Dette vil svært sannsynlig føre til en tilsvarende reduksjon av reintallet eller at like mange utøvere må gi opp næringa, som er en grunnpilar i samisk tradisjon.

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind22

Les følgende nøye:

Hele det samiske området, og med det den samiske reindrifta på Fosen, er beskyttet som samisk kulturbærer i norsk lovverk:

– Reindriftsloven legger vekt på at reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.

– Grunnlovens § 108 forplikter staten Norge til å legge til rette for å beskytte og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

– ILO-konvensjonen 169 (ILO 169)  sier “vedkommende folks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt. Slike rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressursene.

(Jeg anbefaler dere forøvrig å lese ILO-konvensjonen 169 artikkel 7, 14 og 15.)

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind07

Du kan mene og tro hva du vil om hvor miljøvennlig en industripark i Fosenfjellene er, men du kan ikke mene og tro hva du vil om at samene har blitt utsatt for overgrep i flere hundre år. Og, du må ta innover deg at det faktisk er akkurat det som skjer i dag, i 2017.

Og det må du faktisk våge å si ifra om at du ikke vil være med på! Hold hodet kaldt og hjertet varmt. Det er ikke for seint å snu.

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind05

La fjella leve!

Alle bildene er mine og fra markeringen på Storheia i august 2016, du kan lese hele innlegget her.

Jeg støtter Åarjel-Fovsen Njaarke og Naturen

070617_lineharbak

I går var det en fin markering i Trondheim, til støtte for reindrift og natur på Fosen. Jeg hadde planlagt å delta, men dessverre fikk jeg det ikke til likevel. I stedet vil jeg minne deg på hva denne saken dypest sett handler om:

19029434_1506893019369672_4508708328742062909_n

Jeg siterer Hilde Opoku: Det er ikke lurt å fjerne bærekraftig næring for noen kortsiktige arbeidsplasser og energi vi ikke har bruk for. Vindparker må ses opp mot en helhet og her bør vedtaket gjøres om.

19030255_1506889576036683_7827407713342934673_n

Jeg spurte Sara Emilie Jåma om lov til å låne ordene hennes, og samtidig om hun har trua: “Trua, den må jeg ha, kan ikke annet.. men en annen side er at jeg er redd, redd for at det ikke går vår vei…”

Jeg kjenner på det samme, jeg må ha trua på at rettferdighet og fornuft kan seire! Men jeg er redd.

At dette skjer i 2017 er fullstendig ubegripelig! Det minner mest om en dårlig film.

La meg også minne dere alle, og særlig politikere og utbyggere på fjellvettregel nummer 8:

Vend i tide, det er ingen skam å snu.

– Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.
– Har forholdene endret seg? Bør du snu?
– Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

Det er på høy tid å snu! Hører dere, Erna Solberg, Knut Mollestad, Kristian Aa, Vibeke Stjern & Co.?

Takk til alle dere som står på, selv om dere er slitne og oppgitte. Dere som nå er i rettsalen, dere som organiserer støttemarkeringer, dere som snakker om det som skjer, dere som har kjærlighet til naturen. Stå på! Det er ikke over!

Så trygt og rolig skal det være i fjøset

Jeg elsker denne filmen fra en kveldsrunde i lammingstida i 2011! Så rolige og trygge dyr ønsker jeg meg igjen! Nå har jeg jo stort sett nye villsauer og ikke gamle NKS-kjenninger (Norsk kvit sau), samt at jeg tilbringer mindre tid i fjøset, så vi kommer ikke til dette stadiet i år, men dette må være målet! – for alle som har innegangere, ja for alle som har dyr.

Dyra skal være trygge på deg, og da må du legge ned tid og kjærlighet! Så enkelt.

Baajh vaeride årrodh!

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind22

La fjella leve!

Lørdag 20.08.16 var den mest meningsfulle og mest følelsesladete dagen jeg har opplevd siden Mikkel ble født. Det var markering ved og på Storheia i protest mot det spinnville industriprosjektet Fosen Vind. For det er nettop dét det er; et industriprosjekt. Samt et prestisjeprosjekt for folk med for mye makt og for lite fotfeste. Det er definitivt ikke et miljøprosjekt!

Alle disse fine tankene og ordene; “fornybar energi, klimavennlig, grønne sertifikater, grønn energi, grønt skifte, klimamål” osv, de høres fine og glatte ut, og er nok skikkelig behagelige å sove på. Hadde det faktisk vært slik at dette prosjektet ville komme ut på den grønne sida til slutt, skulle jeg sørget naturen i det stille, men her blinker det jo så mange røde lys at det er rene discoen! Stopp galskapen!

Dessverre er det nesten ingen som snakker høyt om hva som for eksempel kreves av gruvedrift og mineralressurser til produksjon av hver enkelt vindturbin. Hvilken farge skal man pynte opp den drifta med mon tro? Eller hvor i verden disse gruvene er og hvor vindturbinene skal produseres. Det er i alle fall ikke lokalt for å si det sånn. Alle vet at nesten halvparten av Fosen Vind eies av et europeisk investorkonsortium, men det er visst heller ikke så nøye. Nei, hele sulamitten pyntes bare på med de samme “grønne” ordene som over, samt at man slenger på litt “vekst”, “lokalt næringsliv” og “svømmebasseng”:

Soveputa kommer til å bli Åfjord Kommunes største skam i historien.

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind03

Hvordan kan man skryte av at man får ca. 40 nye lokale arbeidsplasser, når man samtidig ødelegger arbeidsplassen, tradisjonene og kulturarven til ca. 40 sørsamer?

Hvordan kan man i det hele tatt våge å snakke om at man får et forbannet svømmebasseng i denne sammenhengen? (Unnskyld språkbruken, men dette er så hårreisende koko!)

Hvordan kan man forsvare å totalt og for all tid å rasere uberørte, uvurderlige naturområder og samtidig ta fra folk livsgrunnlag, når gevinsten ikke på noen som helst måte står i forhold til ødeleggelsene?

Jeg håper flere får opp øynene for hva det er som faktisk skjer. Det handler om en storstilt naturødeleggelse til en pris ingen kan betale!

Det handler faktisk om at utbyggingen er i strid med menneskerettigheter og konvensjoner for urbefolkning!

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind05200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind_2200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind16200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind04200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind07200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind_1200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind18200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind11200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind06200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind09200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind19200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind13Reinburger! Her passer det å bruke både miljøvennlig, grønt, bærekraftig osv!

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind12 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind10 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind17 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind08 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind02 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind01 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind15 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind20 200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind23

Alle bildene i innlegget er fra markeringen på lørdag. Det var mange appeller og flere var utrolig sterke. Tårene silte tidvis ukontrollert og som flere av de jeg snakket med etterpå skammet jeg meg over å være fra Åfjord. Likevel var det en veldig god opplevelse å delta og jeg vil takke de som arrangerte markeringen og som står på barrikadene i denne kampen! Jeg støtter dere 100%!

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind21

Foto: Line Harbak

Lørdsgskveld på Harbaksfjellet

090716_lineharbak_harbaksfjellet05

Forrige helg hadde jeg en perrrfekt lørdsgsstund i eget selskap – jeg tok turen opp på Harbaksfjellet for å se solnedgangen!

090716_lineharbak_harbaksfjellet19

Jeg løp reksteren fra gården og bort til Geitaræva, som er den kløfta dere (ikke) ser på bildet over. Jeg liker å kravle opp eggen framfor inni kløfta, og selv om den ser ganske slak ut, får den i gang blodpumpa mi for å si det sånn. Noen steder er det også litt utfordrende å komme seg fram/opp, så man får litt deilig adrenalin på kjøpet – hvilket sannsynligvis er grunnen til at jeg ikke døde av kondismangel…

090716_lineharbak_harbaksfjellet02 090716_lineharbak_harbaksfjellet01

Her må man gjennom (spindelvev) for å komme seg videre.

1-090716_lineharbak_harbaksfjellet03

Der er den flotte Harbakshula og litt nedenfor bor vi.

090716_lineharbak_harbaksfjellet14

Harbak, med Stokkøya i bakgrunnen.

090716_lineharbak_harbaksfjellet04 090716_lineharbak_harbaksfjellet06090716_lineharbak_harbaksfjellet10

Tenk, snart er hele dette lille, spesielle fjellplatået fullstendig rasert av milevis med veier, slik at det kan settes opp vindturbiner. Vindturbiner som ikke kommer til å produsere nok til at det kan forsvares å fullstendig radere fantastiske naturområder for evig tid. (Jeg tenker selvsagt på de andre berørte områdene også.) Naturens unike egenverdi er ikke tatt med i en eneste kalkyle. Forbannet være Åfjord kommune og alle dens innbyggere som foretrekker å gå med hodet i eget rektum mens de nynner

“svømmebasseng, svømmebasseng, nyyy veiiii, trallalallaleiii
lokal natur er tull, korttidsperspektiv er gull,
svømmebasseng, svømmebasseng, nyyy veiiii, trallalallaleiii
fauna fins på teve, flora kan ingen kreve,
svømmebasseng, svømmebasseng, nyyy veiiii, trallalallaleiii
grunneiere blir rike, på overgrep uten like,
meeeeen, hei hei hei, vi lukker øyneneeeee og synger
svømmebasseng, svømmebasseng, nyyy veiiii, trallalallaleiii
vi tenker bare på oss selv, bare på oss selv, bare på oss seeeeelv,
svømmebasseng, svømmebasseng, nyyy veiiii, trallalallaleiii”

Vel, vi får nyte friheten mens den ennå ligger der oppe og så, ja så vet jeg ikke. Kanskje jeg flytter. Harbak vil være ødelagt.

090716_lineharbak_harbaksfjellet07

Tilbake til lørdagskvelden, da jeg var en smule blidere, og ble rent euforisk da jeg ble møtt av kveldssola da jeg svuppet opp den siste biten.

090716_lineharbak_harbaksfjellet09

Sola forsvant i skyene (og batteriet sa takk for seg omtrent samtidig), men jeg nøt utsikten og roen i fulle drag, og var deilig tom i hodet. Så løp jeg ned Kjerringdalsranten på stive bein, men med lette lunger og var glad da jeg kom hjem. Så glad at jeg fikk ut finger’n og laget limonade av svarthyllblomster fra hagen! Bam! Den ladningen er forlengst drukket opp, men jeg har en ny batch stående i kjøleskapet, som jeg tipper er drikkbar i morgen! Nam!

Nå skal jeg ta med meg singersongwritertalentet mitt til sengs og kvele det med en pute. Jeg lover. Etterpå skal jeg sove godt. Det håper jeg du også gjør. Til og med selv om du har hodet i rompa.

Fred.

Med Naina Jåmas ord

d94ibmwLS-Kx9B4N1DM06wVmyZzoeCdWjEIjY33sOkLg

Her ser dere hvor Europas største vindkraftutbygging er planlagt.

Hei! Tid for litt vindparksnakk igjen. Jeg har fått låne ordene til Naina Jåma. Hun og familien er sørsamer og driver med reindrift på Fosen, og deres liv, yrke og kulturarv vil bli sterkt berørt av de planlagte vindparkene, for å si det pent. 1/3 av vinterbeitene deres på Fosen vil forsvinne og da er det ganske grei matte å regne ut og få til svar at dette går ikke!

Teksten under ble publisert i facebook-gruppa Fosen for Folket 27. februar og er gjengitt her med forfatterens tillatelse.

 

NÅ GÅR VI TIL KAMP FOR FOSEN – IGJEN!

Bomba som ble sluppet på tirsdag har fått noen dager å synke inn på, og jeg kjenner at det nå er på tide å rope ut min frustrasjon og gå til kamp. Og for de av mine venner som ikke vet eller ikke er like engasjert på denne fronten, vil jeg gjerne belyse litt av sakens kjerne.

Statkraft har fattet investeringsbeslutning for utbygging av vindkraftparker på Fosen, noe de på pressekonferanse i juni-15 mente var for ULØNNSOMT. Men etter sterkt politisk press fra bla. næringsminister Monica Mæland og ikke minst Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (som hoppet på første fly til hovedstaden da nyheten slapp) har plutselig det samme prosjektet blitt lønnsomt?!

Vindkraftparkene i prosjektet omfatter Storheia, Kvenndalsfjellet og Harbakksfjellet i Åfjord kommune i tillegg til Roan vindpark i Roan. Dette er store områder med uberørt natur, som nå skal ødelegges med milevis med anleggsveier, monstermaster på 145m ut i vingespissen og ei enorm kraftgate fra nord til sør på Fosen.

Grunneiere og kommuner jubler pga erstatninger og kompensasjoner. Her er det snakk om 10-talls millioner, og Vibeke Stjern får endelig sin høyt ønska svømmehall. Eller det kommer jo an på, om regjeringa går inn for Siv Jensens nye forslag om endring i eiendomsskatten. Da plutselig vil nok hele prosjektet bli adskillig mindre attraktivt for de pengegriske.

I dag har Norge et energioverskudd, vi selger kraft til utlandet. Og det betyr, så vidt jeg forstår, at vi har mer enn nok strøm til det forbruket vi har i dag. I tillegg vil man senke forbruket vårt for at vi skal bli mer miljøvennlige. Men mer strøm skal vi produsere – for at vi skal kunne forbruke mer!?! Nei, for at vi skal kunne selge mer til utlandet slik at CO2-regnskapet går opp, men det eksisterende kraftnettet til utlandet har ikke kapasitet til dette. Så hvor ligger egentlig behovet for strømmen som vindturbinene skal produsere?

Naturvernforbundet går sterkt i mot utbygginga, mens Miljøpartiet de grønne sentralt synes at akkurat dette “bittelille” prosjektet er greit – på tross av at gevinsten ikke står i forhold til ødeleggelsene. På fylkesnivå er alle enige, dette koster moder jord for dyrt!

Lønnsomheten i prosjektet blir man ikke enige om. Ekspertene er kritiske, jamfør professor i energiøkonomi Torstein Arne Bye, som mener at utbygginga ikke er lønnsom sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Statkraft mener de har de riktige kalkylene, og med subsidiering fra staten så vil de gå i pluss. Og hva betyr det? Jo, vi, jeg og du, er jo eiere av staten, vi er de som må betale for at det skal kunne produseres grønn strøm som sendes ut av landet, gjennom økte strømpriser.

Erfaringer fra andre vindparker, bla. Hundhammerfjellet, viser at vindmøller er kostbare i drift og levetiden relativt kort. I perioden 2001-2009 produserte ei enkelt vindmølle til NTE strøm for 9 millioner, mens utgiftene var på hele 37 millioner. I tillegg hadde fjerningen av den en prislapp på 4 millioner! Likevel kan ikke inngrepene i naturen hverken fjernes eller reverseres.

Det gledes over utsiktene til økt sysselsetting i kommunene i anleggsperioden, for deretter 40-50 varige arbeidsplasser i forbindelse med vindparkene. Nevnte jeg at hele prosjektet er estimert å koste 11 milliarder?! Skulle tro at man for 11 milliarder fikk flere enn 50 arbeidsplasser. Gjennom andre investeringer ville jeg tro man kunne fått næringslivet til å blomstre.

For de som sitter med makta på Stortinget høres det så flott ut med ord som fornybar energi, klimavennlig, grønne sertifikater, miljøvennlig omlegging, effektivisering, løsning på energiutfordring, klimamål, grønt skifte, grønn energi etc. Men når man vet hva slags inngrep som skal gjøres i en fra før av uberørt natur, får man en bismak i munnen. For ikke å snakke om hva som kreves av gruvedrift og mineralressurser til produksjon av hver enkelt vindturbin.

Hele prosjektet er en prestisjesak! Norge skal være best i alt. Norge skal vise resten av verden hvor grønne vi er.

Men hvorfor engasjerer jeg meg så enormt i denne saken? Hvorfor vil jeg gå til kamp mot disse monstermastene? Hvorfor vil jeg få flest mulig til å få øynene opp for hvor ødeleggende og unødvendig dette prosjektet er?

Jo, for vindkraftutbygginga skjer midt i mitt hjerte.

Som mange vet, er jeg sørsame, og jeg og min familie driver med reindrift på Fosen. Reindrifta er en del av kulturarven min. Det er ikke bare et yrke, det er en levemåte, som mine forfedre har levd i generasjoner tilbake i tid. Og det er et liv og en arv jeg vil gi videre til mine barn.

Med de utbyggingsplanene, som er planlagt å starte allerede i april, vil vinterbeitene våre bli redusert med 1/3. Da sier det seg selv at vi ikke får nok beite til reinflokkene våre, og noen av oss blir nødt til å gi opp kulturarven, inntektsgrunnlaget og levemåten vår. Og dette skjærer meg i hjertet.

Vi er ikke så mange, så mot storsamfunnet, milliardene og 40-50 arbeidsplasser er det lett å forkaste oss. Hva betyr vel en liten sørsame? Og det ser man tydelig i media også. Det er ikke store fokuset reindrifta og sørsamene har fått i denne saken – hverken på pressekonferansene, på nyhetsinnslagene på tv eller… jo noen aviser har begynt å få snusen i kampen vår. Men ingen av politikerne tørr å ta kampen eller kommentere for eller imot reindrifta.

Likevel så har faktisk staten Norge et ansvar for oss som urbefolkning. Dette har de ratifisert gjennom ILO- konvensjonen nr. 169. Likeledes har Fylkesmannen et ansvar for at den sørsamiske reindrifta har levelige rammebetingelser.

Ikke så mange er klar over hvor mange reineiere det egentlig er her på Fosen. I avisene opererer man ofte med sidaandelene, som er 3 på Sør-Fosen og 3 på Nord-Fosen, men underlagt hver enkelt sidaandel er vi mange sjeler som er en del av og som er opptatt av reindriftshverdagen. I næringsregnskapet til Fylkesmannen står vi oppført med 29 reineiere. I tillegg har det jo kommet en god del små arvtagere de siste årene. Hele 10 håpefulle, og flere er på vei… så vi runder faktisk over 40! Og er ikke vårt liv og våre tradisjoner verdt å kjempe for?! Skal virkelig våre 40 ofres mot 40 nye arbeidsplasser?

Jeg ønsker så inderlig at mine barn og deres etterkommere også skal få være en del av den sørsamiske kulturen og ta del i reindrifta. Men med dagens utbyggingsplaner ser det mørkt ut. Likevel – vi har vunnet kampen om Fosen tidligere også, og vi gir oss ikke så lett denne gangen heller.

Derfor mine venner, vis solidaritet og bli med i kampen mot Europas største vindkraftutbygging og unødvendige naturødeleggelser! Ta del, gi støtte og bli medlem i facebookgruppa: Fosen For Folket!

rx41djeOpZrdpZXs_VjZBQ5_lXZE-2z-beD6HNbfYkyw
Her ser dere hvor fullstendig ødelagt hele platået på det lille Harbaksfjellet vil bli. 

Funkyfarm?

Hei, jeg heter Line. Jeg er mor, bonde og dagrømmer, og dette er mitt fristed. Et sted jeg kan dele fine ting i livet mitt, som kjælne sauer og kule klær, men også de utilpassede sidene av meg selv, som jeg ikke helt får plass til ellers. Jeg elsker sønnen min og jeg elsker naturen vår, forøvrig er både hjerte og penn ganske blå. Velkommen til funkyfarm.

Kontakt meg på:
lharbak@gmail.com

Finn meg på Facebook:
Edmundgården 
Funkyfarm