“Økologiske høner må kunne gå ut når været tillater det. (…) Utearealet på 4 m2 per høne kan deles opp slik at det aktive utearealet (som brukes det aktuelle året) er på 2 m2 per høne.” (Økologisk Landbruk, Eggproduksjon.)

Hva med ubegrenset uteareal? :)

Copied!