Mens junidagene mine har løpt av gårde i vanlig tralt, og jeg har drømt om et uberørt Harbaksfjell også om ett år, har Arvid Jåma og Leif Arne Jåma sittet i en rettsal i Trondheim, hvor de kjemper mot giganten Fosen Vind.

De kjemper for sør-gruppa i Fosen reinbeitedistrikt sine rettigheter. For sine etterkommeres rettigheter. For sine mangehundrige år med rettighter! For sin kultur.

Til syvende og sist for sine menneskerettigheter.

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind23

Hvordan er det mulig, i år 2017, at vi i Norge nok en gang overkjører samene, vårt eget urfolk? Urfolket som Erna Solberg sto og sa unnskyld til i Trondheim for usle fire måneder siden!

– Fornorskingspolitikken er en svart del av historien, og den bidro til å gjøre mye i samisk kultur skambelagt og det har vært viktig å rette opp disse feilene. Det er et sårbart språk og kultur, og vi har alle et felles mål om å styrke det, sa statsministeren, blant annet.

Vel, vi styrker ikke det sørsamiske språket eller kulturen ved å utradere livsgrunnlaget for en tredjedel av samene på Fosen!

Storheiaparken vil legge beslag på omlag en tredjedel av vinterbeitet for reinen til Åarjel Fovsen Sïjte. Dette vil svært sannsynlig føre til en tilsvarende reduksjon av reintallet eller at like mange utøvere må gi opp næringa, som er en grunnpilar i samisk tradisjon.

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind22

Les følgende nøye:

Hele det samiske området, og med det den samiske reindrifta på Fosen, er beskyttet som samisk kulturbærer i norsk lovverk:

– Reindriftsloven legger vekt på at reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.

– Grunnlovens § 108 forplikter staten Norge til å legge til rette for å beskytte og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

– ILO-konvensjonen 169 (ILO 169)  sier “vedkommende folks rett til naturressurser i deres landområder skal sikres spesielt. Slike rettigheter omfatter disse folks rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse ressursene.

(Jeg anbefaler dere forøvrig å lese ILO-konvensjonen 169 artikkel 7, 14 og 15.)

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind07

Du kan mene og tro hva du vil om hvor miljøvennlig en industripark i Fosenfjellene er, men du kan ikke mene og tro hva du vil om at samene har blitt utsatt for overgrep i flere hundre år. Og, du må ta innover deg at det faktisk er akkurat det som skjer i dag, i 2017.

Og det må du faktisk våge å si ifra om at du ikke vil være med på! Hold hodet kaldt og hjertet varmt. Det er ikke for seint å snu.

200816_lineharbak_storheia_neitilfosenvind05

La fjella leve!

Alle bildene er mine og fra markeringen på Storheia i august 2016, du kan lese hele innlegget her.

Copied!