Alle disse dagene som kommer og går

Hei min venn. Har du det bra? Har du gått i fjellet den siste uka og sett de vidunderlige fargene som har begynt å leke? Mose, lav, blomster, trær, bær, sopp, gras, stein, grunnfjell – alt er magisk!

Alt er magisk. Alt er til låns. Vi må ta vare på det. Uten naturen er vi ingenting. Jeg har forlengst tapt min barnetro, men når jeg går i fjellet kjenner jeg på noe større enn jeg kan begripe. Naturen er guddommelig. Det er naturen vi burde tilbe og elske.

Hvis du ikke skjønner hva jeg sier har du nok ikke vært alene på fjellet. Så – ut med seg!

God tur – husk å ta med ekstra ulltøy og kvikklunsj, samt en termos med fred & kjærlighet!

Europas verste vindindustriprosjekt?

Har ei ny regjering mot til å stanse dette?

Av Mads Løkeland og Kjell M. Derås. Artikkelen ble første gang publisert i DN 27.07.17.

Når ein går gjennom behovet for kraft, økonomien, tap av naturverdiar, kven som står bak, og ikkje minst overgrepet mot sørsamane sine rettar som urfolk, så blir ein slått av ein gjennomført skandale, at utbyggingsvedtaket for vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra er trumfa gjennom mot alle reglane som skal vera grunnlaget for store investeringar i Noreg.

1. Det er overskot av kraft i Noreg, og ein kan i hovudsak få frigjort nok fornybar kraft til å fase ut fossil energi gjennom systematisk satsing på energieffektivisering og energisparing, slik mange utgreiingar har vist at er mogleg. Det er ikkje behov for gigantinvesteringa.

2. Eit gigantisk tapssluk for Statkraft og Trønderenergi kan bli resultatet. Sjølv i Sverige, med betre vilkår for vindkrafta, går anlegga med store underskot, og Statkraft måtte nedskrive svenske vindinvesteringar med 1,82 milliardar. Energiprisen er forventa å vera låg i mange år, og elsertifikata som skal gje subsidiar til vindkrafta, har falle frå 15 øre/kWh til 5 øre på kort tid, og fleire fryktar at prisen blir null. 5 øre for elsertifikata kan gje eit tap på 5 milliardar for Fosen vind.

3. Tapet av naturverdiar er stort, både gjennom vindkraftanlegga, dei lange kraftleidningane og stor vegbygging. Vindkraftanlegg er industriområde for produksjon av kraft med store inngrep, oppstykking av naturområde og stor menneskeleg aktivitet. Anlegga og kraftleidningane kan bli det største samla naturinngrepet i Trøndelag i nyare tid. I Tyskland og Danmark blir vindkrafta lagt til kulturlandskapet, ikkje i naturområde, slik som i Noreg.


Harbaksfjellet, som nå er inne i sitt siste leveår. Foto: Line Harbak


Bessakerfjellet. Foto: Mads Løkeland

4. Banken Credit Suisse er ein av investorane, kjend frå skandalar i USA, Europa, Asia og Afrika. Skandalar i mangemilliardklassen og bøteleggingar har vore ein gjengangar. Etter årelang etterforsking tilstod Credit Suisse i 2014 at dei hadde hjelpt kundar i USA med skattesvindel, og betalte 2,6 milliardar dollar i bøter, og i mai i år kom foreløpig siste melding om bøter, denne gongen for kvitvasking i Singapore. Ønskjer vi Credit Suisse som investor i norske naturressursar?

5. ”Otillåtet statsstöd” skriv Svensk Elbrukarförening om at Statnett gir Fosen vind gratis tilkopling til sentralnettet. Naturvernforbunda i Trøndelag klaga har klaga dette til ESA som ulovleg subsidie. Statnett bad om utsetting til 2028 for å fullføre leidninga over Trondheimsfjorden. 8 år med full produksjon i vindkraftanlegga (2020 – 2028) utan samankopling viser at leidninga ikkje trengst for styrking av sentralnettet. Dette er rein tilkopling til sentralnettet, som andre kraftselskap må betale sjølv.

6. Grove inngrep i samiske rettar som urfolk i strid med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, og ILO-konvensjon nr 169 om urfolk. Konvensjonen krev fritt og informert samtykke frå samane for å tillate slike inngrep, men samane på Fosen og Sametinget har protestert mot utbygginga på Storheia, som ikkje på noko vis skjer etter «fritt og informert samtykke». Ein skandale at samane må gå til retten for å få rettane sine som urfolk.

Norsk nasjonalt institutt for menneskerettigheter, oppnemnd av Stortinget for å overvaka spørsmål rundt menneskerettar, rosar Olje- og Energidepartementets vedtak om å nekte konsesjon til vindkraftanlegg ved Kalvatnan (samisk reindriftsområde): «Saken er enestående i norsk forvaltningspraksis, idet drøftelsen er forankret i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27

Når menneskerettane vart lagt til grunn for å stanse konsesjonen ved Kalvvatnan, må vel same forvaltingspraksis også gjelde på Fosen?

  
Foto: Line Harbak

Spørsmålet bør ikkje lengre vera om prosjektet blir stansa, men når. Vil dagens regjering gripe inn, eller må vi vente på at ei eventuell ny regjering med Jonas Gahr Støre i spissen har mot til å stanse dette vanvittige prosjektet?


Fra markeringen mot Fosen Vind på Storheia 20.08.16. Foto: Line Harbak


Mads Løkeland, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.


Kjell M. Derås, sentralstyremedlem Naturvernforbundet. Foto: Line Harbak

Pstemningsrapport 2016

_pstereo16_lineharbak_div01

I dag (og i går og i morgen) er det en bitteliten måned til Pstereo atter inntar Marinen i Trondheim. Juba!

_pstereo16_lineharbak_div02
Her kommer derfor ei siste litta pstemningsrapport/bildebombe med glimt fra i fjor. Enjoy!

_pstereo16_lineharbak_div09
_pstereo16_lineharbak_div12 _pstereo16_lineharbak_fjær05 _pstereo16_lineharbak_fjær02 _pstereo16_lineharbak_fjær04 _pstereo16_lineharbak_matdryck05 _pstereo16_lineharbak_div10 _pstereo16_lineharbak_matdryck02 _pstereo16_lineharbak_matdryck01 _pstereo16_lineharbak_div15 _pstereo16_lineharbak_div08 _pstereo16_lineharbak_div13 _pstereo16_lineharbak_div16 _pstereo16_lineharbak_fjær10 _pstereo16_lineharbak_fjær09 _pstereo16_lineharbak_fjær08 _pstereo16_lineharbak_div03
Praise be! ♥

_pstereo16_lineharbak_fjær12 _pstereo16_lineharbak_fjær01 _pstereo16_lineharbak_div14 _pstereo16_lineharbak_fjær11 _pstereo16_lineharbak_fjær07 _pstereo16_lineharbak_fjær03 _pstereo16_lineharbak_div04 _pstereo16_lineharbak_div07 _pstereo16_lineharbak_matdryck06 _pstereo16_lineharbak_matdryck07 _pstereo16_lineharbak_matdryck10 _pstereo16_lineharbak_matdryck03 _pstereo16_lineharbak_matdryck08 _pstereo16_lineharbak_div06 _pstereo16_lineharbak_fjær06 _pstereo16_lineharbak_div05 _pstereo16_lineharbak_matdryck09 _pstereo16_lineharbak_matdryck11 _pstereo16_lineharbak_div17

Så, nå er det bare å telle ned til Pstereo 2017! Snakkes på Marinen, Pstereotypes!

_pstereo16_lineharbak_div11

Foto: Line Harbak

Mikkels første fjelltur

150717_lineharbak_3

På fredagskvelden fikk vi besøk av venner som er på Norgesferie, og da må man selvvvsagt hake av at man har vært på Harbak! ;) Det er antagelig åtte-ti år(!) siden vi møttes sist, så kvelden ble brukt til prat og godteri! ♥

150717_lineharbak_2

På lørdag la fire barn og fire voksne ut og opp på Harbaksfjellet! Mikkel fikk endelig sin første fjelltur og var veldig fornøyd i bæremeisen! Seks timer med labbing, klatring, kryping og jabbing i fantastisk natur og strålende turvær, samt rikelig inntak av sjokolade gjorde utrolig godt for skrott, sinn og sjel!

150717_lineharbak_1
Hjertet mitt!

Foto: Kjetil Grimsæth

Fifty shades of pink

120717_lineharbak_07 120717_lineharbak_14 120717_lineharbak_08

Midnattsfarger fra i går og Edmundgårdenstyle fra i dag. Hovedtema råsa, men man unngår sukkersyke med litt rockesvarte elementer.

120717_lineharbak_05 120717_lineharbak_11 120717_lineharbak_01 120717_lineharbak_02 120717_lineharbak_10 120717_lineharbak_06 120717_lineharbak_13 120717_lineharbak_09 120717_lineharbak_12 120717_lineharbak_03

Hei! Jeg er Line!

Dette er en utilslørt bondepikes overskuddsprosjekt og happy place. Får, fashion, peace & love er greia.

Kontakt meg på: lharbak@gmail.com

Finn meg på Facebook: Funkyfarm