Tenk litt på bier, humler & co. på Arbeidernes dag! Samt på hvor vanvittig det er å bruke sprøytemidler i landbruket! Det blir ikke mye å mette massene med (som jeg forstår er et av argumentene for å bruke sprøytemidler) om denne gjengen forsvinner! Likedan i hagene, hva pokker skal du med en “fin” hage om det ikke er insekter på blomstene og mikroorganismer i jorda? Alt liv har en viktig funksjon i den store sammenhengen. All sprøyting er galskap. “Plantevernmidler” er tidenes dummeste ord!

bee

“Humler og bier flyr rastløse rundt oss i høyt tempo i åker og eng, tilsynelatende uten mål og mening. Filmopptak i slow motion gir oss muligheter til å få et innblikk i deres liv og bevegelser. Mange planter er helt avhengig av å bli bestøvet av insekter får å formere seg. Derfor bruker de mange forskjellige lokkemidler for å tiltrekke seg disse summende insektene. Men verdens viktigste summetone i åker og eng er blitt svakere. De viktige bestøverne er i fare for å forsvinne fra norsk natur.”

Copied!