d94ibmwLS-Kx9B4N1DM06wVmyZzoeCdWjEIjY33sOkLg

Her ser dere hvor Europas største vindkraftutbygging er planlagt.

Hei! Tid for litt vindparksnakk igjen. Jeg har fått låne ordene til Naina Jåma. Hun og familien er sørsamer og driver med reindrift på Fosen, og deres liv, yrke og kulturarv vil bli sterkt berørt av de planlagte vindparkene, for å si det pent. 1/3 av vinterbeitene deres på Fosen vil forsvinne og da er det ganske grei matte å regne ut og få til svar at dette går ikke!

Teksten under ble publisert i facebook-gruppa Fosen for Folket 27. februar og er gjengitt her med forfatterens tillatelse.

 

NÅ GÅR VI TIL KAMP FOR FOSEN – IGJEN!

Bomba som ble sluppet på tirsdag har fått noen dager å synke inn på, og jeg kjenner at det nå er på tide å rope ut min frustrasjon og gå til kamp. Og for de av mine venner som ikke vet eller ikke er like engasjert på denne fronten, vil jeg gjerne belyse litt av sakens kjerne.

Statkraft har fattet investeringsbeslutning for utbygging av vindkraftparker på Fosen, noe de på pressekonferanse i juni-15 mente var for ULØNNSOMT. Men etter sterkt politisk press fra bla. næringsminister Monica Mæland og ikke minst Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (som hoppet på første fly til hovedstaden da nyheten slapp) har plutselig det samme prosjektet blitt lønnsomt?!

Vindkraftparkene i prosjektet omfatter Storheia, Kvenndalsfjellet og Harbakksfjellet i Åfjord kommune i tillegg til Roan vindpark i Roan. Dette er store områder med uberørt natur, som nå skal ødelegges med milevis med anleggsveier, monstermaster på 145m ut i vingespissen og ei enorm kraftgate fra nord til sør på Fosen.

Grunneiere og kommuner jubler pga erstatninger og kompensasjoner. Her er det snakk om 10-talls millioner, og Vibeke Stjern får endelig sin høyt ønska svømmehall. Eller det kommer jo an på, om regjeringa går inn for Siv Jensens nye forslag om endring i eiendomsskatten. Da plutselig vil nok hele prosjektet bli adskillig mindre attraktivt for de pengegriske.

I dag har Norge et energioverskudd, vi selger kraft til utlandet. Og det betyr, så vidt jeg forstår, at vi har mer enn nok strøm til det forbruket vi har i dag. I tillegg vil man senke forbruket vårt for at vi skal bli mer miljøvennlige. Men mer strøm skal vi produsere – for at vi skal kunne forbruke mer!?! Nei, for at vi skal kunne selge mer til utlandet slik at CO2-regnskapet går opp, men det eksisterende kraftnettet til utlandet har ikke kapasitet til dette. Så hvor ligger egentlig behovet for strømmen som vindturbinene skal produsere?

Naturvernforbundet går sterkt i mot utbygginga, mens Miljøpartiet de grønne sentralt synes at akkurat dette “bittelille” prosjektet er greit – på tross av at gevinsten ikke står i forhold til ødeleggelsene. På fylkesnivå er alle enige, dette koster moder jord for dyrt!

Lønnsomheten i prosjektet blir man ikke enige om. Ekspertene er kritiske, jamfør professor i energiøkonomi Torstein Arne Bye, som mener at utbygginga ikke er lønnsom sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Statkraft mener de har de riktige kalkylene, og med subsidiering fra staten så vil de gå i pluss. Og hva betyr det? Jo, vi, jeg og du, er jo eiere av staten, vi er de som må betale for at det skal kunne produseres grønn strøm som sendes ut av landet, gjennom økte strømpriser.

Erfaringer fra andre vindparker, bla. Hundhammerfjellet, viser at vindmøller er kostbare i drift og levetiden relativt kort. I perioden 2001-2009 produserte ei enkelt vindmølle til NTE strøm for 9 millioner, mens utgiftene var på hele 37 millioner. I tillegg hadde fjerningen av den en prislapp på 4 millioner! Likevel kan ikke inngrepene i naturen hverken fjernes eller reverseres.

Det gledes over utsiktene til økt sysselsetting i kommunene i anleggsperioden, for deretter 40-50 varige arbeidsplasser i forbindelse med vindparkene. Nevnte jeg at hele prosjektet er estimert å koste 11 milliarder?! Skulle tro at man for 11 milliarder fikk flere enn 50 arbeidsplasser. Gjennom andre investeringer ville jeg tro man kunne fått næringslivet til å blomstre.

For de som sitter med makta på Stortinget høres det så flott ut med ord som fornybar energi, klimavennlig, grønne sertifikater, miljøvennlig omlegging, effektivisering, løsning på energiutfordring, klimamål, grønt skifte, grønn energi etc. Men når man vet hva slags inngrep som skal gjøres i en fra før av uberørt natur, får man en bismak i munnen. For ikke å snakke om hva som kreves av gruvedrift og mineralressurser til produksjon av hver enkelt vindturbin.

Hele prosjektet er en prestisjesak! Norge skal være best i alt. Norge skal vise resten av verden hvor grønne vi er.

Men hvorfor engasjerer jeg meg så enormt i denne saken? Hvorfor vil jeg gå til kamp mot disse monstermastene? Hvorfor vil jeg få flest mulig til å få øynene opp for hvor ødeleggende og unødvendig dette prosjektet er?

Jo, for vindkraftutbygginga skjer midt i mitt hjerte.

Som mange vet, er jeg sørsame, og jeg og min familie driver med reindrift på Fosen. Reindrifta er en del av kulturarven min. Det er ikke bare et yrke, det er en levemåte, som mine forfedre har levd i generasjoner tilbake i tid. Og det er et liv og en arv jeg vil gi videre til mine barn.

Med de utbyggingsplanene, som er planlagt å starte allerede i april, vil vinterbeitene våre bli redusert med 1/3. Da sier det seg selv at vi ikke får nok beite til reinflokkene våre, og noen av oss blir nødt til å gi opp kulturarven, inntektsgrunnlaget og levemåten vår. Og dette skjærer meg i hjertet.

Vi er ikke så mange, så mot storsamfunnet, milliardene og 40-50 arbeidsplasser er det lett å forkaste oss. Hva betyr vel en liten sørsame? Og det ser man tydelig i media også. Det er ikke store fokuset reindrifta og sørsamene har fått i denne saken – hverken på pressekonferansene, på nyhetsinnslagene på tv eller… jo noen aviser har begynt å få snusen i kampen vår. Men ingen av politikerne tørr å ta kampen eller kommentere for eller imot reindrifta.

Likevel så har faktisk staten Norge et ansvar for oss som urbefolkning. Dette har de ratifisert gjennom ILO- konvensjonen nr. 169. Likeledes har Fylkesmannen et ansvar for at den sørsamiske reindrifta har levelige rammebetingelser.

Ikke så mange er klar over hvor mange reineiere det egentlig er her på Fosen. I avisene opererer man ofte med sidaandelene, som er 3 på Sør-Fosen og 3 på Nord-Fosen, men underlagt hver enkelt sidaandel er vi mange sjeler som er en del av og som er opptatt av reindriftshverdagen. I næringsregnskapet til Fylkesmannen står vi oppført med 29 reineiere. I tillegg har det jo kommet en god del små arvtagere de siste årene. Hele 10 håpefulle, og flere er på vei… så vi runder faktisk over 40! Og er ikke vårt liv og våre tradisjoner verdt å kjempe for?! Skal virkelig våre 40 ofres mot 40 nye arbeidsplasser?

Jeg ønsker så inderlig at mine barn og deres etterkommere også skal få være en del av den sørsamiske kulturen og ta del i reindrifta. Men med dagens utbyggingsplaner ser det mørkt ut. Likevel – vi har vunnet kampen om Fosen tidligere også, og vi gir oss ikke så lett denne gangen heller.

Derfor mine venner, vis solidaritet og bli med i kampen mot Europas største vindkraftutbygging og unødvendige naturødeleggelser! Ta del, gi støtte og bli medlem i facebookgruppa: Fosen For Folket!

rx41djeOpZrdpZXs_VjZBQ5_lXZE-2z-beD6HNbfYkyw
Her ser dere hvor fullstendig ødelagt hele platået på det lille Harbaksfjellet vil bli. 

Copied!